famíliafamília f 1 1 Unitat social formada per un grup d'individus lligats entre ells per relacions de matrimoni, parentiu o afinitat.

3 1 Conjunt de persones o coses que es consideren del mateix origen o de les mateixes característiques.

No hay comentarios:

Publicar un comentario